ASME BPVC hakkında daha fazla bilgiyi ürün sayfamızdan alabilirsiniz.

ASME Boiler & Pressure Vessel Code (BPVC) kazanların, basınçlı kapların, güç üreten makinelerin ve bu makinelerin yardımcı sistemlerin, nükleer tesislerden kullanılan komponentlerin tasarımı, üretimi, bakımının yapılması ve denetlenmesi konusunda kurallar koyan en yetkili kurumlardan biridir. Bu kurallar endüstride kalite konusunda bir çerçeve oluşturmaktadır.

ASME BPVC 14 section, 30 cilt ve 16,000 sayfadan oluşmaktadır.

BPVC dökümanları iki yıllık periyodlar ile güncellenmektedir. Bu tarihler arasındaki gelişmeler “addendum” ve “supplement” dökümanları aracılığı ile yayınlanmaktadır.

ASME BPVC aşagıdaki tabloda görebileceğiniz gibi 14 bölümden oluşmaktadır;

 • Segment I: Güç Kazanlarının Yapım Kuralları
 • Segment II: Materyal Spesifikasyonları
 • Segment IID: Materyal Spesifikasyonları, D bölümü özellikleri
 • Segment IIDM: Materyal Spesifikasyonları, D bölümü özellikleri, metrik
 • Segment III: Nükleer Santral Komponentlerinin Yapım Kuralları
 • Segment IV: Isıtma Kazanları Yapım Kuralları
 • Segment V: Tahribatsız İnceleme
 • Segment  VI: Isıtma Kazanlarının Çalışma ve Bakımı İçin Önerilen Kurallar
 • Segment VII: Güç Kazanlarının Bakımıyla İlgili Önerilen Yönerge ve Esaslar
 • Segment VIII: Basınç Kapları Üretim Kuralları
 • Segment IX: Kaynaklama ve Lehimleme Yeterlilikleri
 • Segment X: Fiberglass, Güçlendirilmiş Plastik Basınç Kapları
 • Segment XI: Nükleer Tesis Komponentlerinin İşletme Sırasındaki Denetim Kuralları
 • Segment XII: Taşıma Tanklarının Hizmet Devamı ve Yapımı İle İlgili Kurallar
 • Code Cases: Güç Kazanları ve Basınçlı Kaplar
 • Code Cases: Nükleer Komponentler

Ürün Kapsamı / Özet

Bu Bölüm, güç, elektrik ve minyatür kazanların tüm yapım yöntemleri için gereklilikleri sağlar; sabit serviste kullanılacak yüksek sıcaklık su kazanları, ısı geri kazanım buhar jeneratörleri ve bazı ateşlemeli basınçlı kaplar; ve lokomotif, taşınabilir ve çekiş hizmetlerinde kullanılan güç kazanları. ASME Sertifikasyon Markasının ve V, A, M, PP, S ve E İşaretçilerinin kullanımına ilişkin kurallar da dahildir. Kurallar, 15 psig’yi aşan basınçlarda buhar veya diğer buharın üretildiği kazanlar ve 160 psig’yi aşan basınçlarda ve / veya 250 derece F’yi aşan sıcaklıklarda çalışması amaçlanan yüksek sıcaklıklı su kazanları için geçerlidir. Kızdırıcılar, ekonomizörler ve diğer basınçlar Aradaki vanalar olmadan doğrudan kazana bağlanan parçalar Bölüm I kapsamının bir parçası olarak kabul edilir.

Bu Bölümün dikkatli bir şekilde uygulanması, kullanıcıların kendi yetki alanları dahilindeki geçerli düzenlemelere uymalarına yardımcı olurken, bu ciltlerde ayrıntıları verilen birçok sektör en iyi uygulamasından elde edilecek operasyonel, maliyet ve güvenlik faydalarını elde etmelerine yardımcı olacaktır.

İmalatçılar, kullanıcılar, inşaatçılar, tasarımcılar ve basınçlı kapların tasarımı, imalatı, montajı, montajı, muayenesi, muayenesi ve testiyle ilgilenen diğer kişiler ve ayrıca tüm potansiyel yönetim birimleri için tasarlanmıştır.

Bu Bölüm, diğer BPVC Bölümlerinin bir “Hizmet Bölümü” olup, basınçlı ekipman alanında güvenlik için yeterli demir içeren malzemeler için malzeme spesifikasyonları sağlar. Bu spesifikasyonlar, kimyasal ve mekanik özellikler, ısıl işlem, üretim, ısı ve ürün analizleri ve test yöntemlerine yönelik gereklilikleri içerir. SA numaraları ile belirtilirler ve ASTM ve diğer tanınmış ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan spesifikasyonlarla aynı veya benzerdir.

Bu Bölümün dikkatli bir şekilde uygulanması, kullanıcıların kendi yetki alanları dahilindeki geçerli düzenlemelere uymalarına yardımcı olurken, bu ciltlerde ayrıntıları verilen birçok sektör en iyi uygulamasından elde edilecek operasyonel, maliyet ve güvenlik faydalarını elde etmelerine yardımcı olacaktır.

İmalatçılar, kullanıcılar, inşaatçılar, tasarımcılar ve basınçlı kapların tasarımı, imalatı, montajı, montajı, muayenesi, muayenesi ve testiyle ilgilenen diğer kişiler ve ayrıca tüm potansiyel yönetim birimleri için tasarlanmıştır.

Bu Bölüm, diğer BPVC Bölümlerinin bir “Hizmet Bölümü” olup, basınçlı ekipman alanında güvenlik için yeterli demir içeren malzemeler için malzeme spesifikasyonları sağlar. Bu spesifikasyonlar, kimyasal ve mekanik özellikler, ısıl işlem, üretim, ısı ve ürün analizleri ve test yöntemlerine yönelik gereklilikleri içerir. SB numaraları ile belirtilirler ve ASTM ve diğer tanınmış ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan spesifikasyonlarla aynı veya benzerdir.

Bu Bölümün dikkatli bir şekilde uygulanması, kullanıcıların kendi yetki alanları dahilindeki geçerli düzenlemelere uymalarına yardımcı olurken, bu ciltlerde ayrıntıları verilen birçok sektör en iyi uygulamasından elde edilecek operasyonel, maliyet ve güvenlik faydalarını elde etmelerine yardımcı olacaktır.

İmalatçılar, kullanıcılar, inşaatçılar, tasarımcılar ve basınçlı kapların tasarımı, imalatı, montajı, montajı, muayenesi, muayenesi ve testiyle ilgilenen diğer kişiler ve ayrıca tüm potansiyel yönetim birimleri için tasarlanmıştır.

Bu Bölüm, üretim, kabul edilebilirlik, kimyasal bileşim, mekanik kullanılabilirlik, yüzey kaplaması, test gereksinimleri ve prosedürleri, çalışma özellikleri ve kaynak çubukları, elektrotlar ve dolgu metalleri için amaçlanan kullanımlar için malzeme spesifikasyonları sağlayan diğer BPVC Bölümlerine yönelik bir “Hizmet Bölümü” dür. Bu özellikler SFA numaraları ile belirtilir ve AWS spesifikasyonlarından türetilmiştir.

Bu Bölümün dikkatli bir şekilde uygulanması, kullanıcıların kendi yetki alanları dahilindeki geçerli düzenlemelere uymalarına yardımcı olurken, bu ciltlerde ayrıntıları verilen birçok sektör en iyi uygulamasından elde edilecek operasyonel, maliyet ve güvenlik avantajlarını elde etmelerine yardımcı olacaktır.

İmalatçılar, kullanıcılar, inşaatçılar, tasarımcılar ve basınçlı kapların tasarımı, imalatı, montajı, montajı, muayenesi, muayenesi ve testiyle ilgilenen diğer kişiler ve ayrıca tüm potansiyel yönetim birimleri için tasarlanmıştır.

Bu Bölüm, üretim, kabul edilebilirlik, kimyasal bileşim, mekanik kullanılabilirlik, yüzey kaplaması, test gereksinimleri ve prosedürleri, çalışma özellikleri ve kaynak çubukları, elektrotlar ve dolgu metalleri için amaçlanan kullanımlar için malzeme spesifikasyonları sağlayan diğer BPVC Bölümlerine yönelik bir “Hizmet Bölümü” dür. Bu özellikler SFA numaraları ile belirtilir ve AWS spesifikasyonlarından türetilmiştir.

Bu Bölümün dikkatli bir şekilde uygulanması, kullanıcıların kendi yetki alanları dahilindeki geçerli düzenlemelere uymalarına yardımcı olurken, bu ciltlerde ayrıntıları verilen birçok sektör en iyi uygulamasından elde edilecek operasyonel, maliyet ve güvenlik avantajlarını elde etmelerine yardımcı olacaktır.

İmalatçılar, kullanıcılar, inşaatçılar, tasarımcılar ve basınçlı kapların tasarımı, imalatı, montajı, montajı, muayenesi, muayenesi ve testiyle ilgilenen diğer kişiler ve ayrıca tüm potansiyel yönetim birimleri için tasarlanmıştır.

Bu Alt Bölüm, Bölüm III, Bölüm 1 (Alt Bölüm NCA ila NG) ve Bölüm 2 için, tasarım ve tasarım analizi yöntemlerinin ve bilgilerinin bir listesi ve Veri Raporu Formları için hem zorunlu hem de zorunlu olmayan ekler içerir. Bu eklere, NG ve Bölüm 2 aracılığıyla NCA Alt Bölümünde atıfta bulunulmakta ve bunların ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu Bölümün dikkatli bir şekilde uygulanması, kullanıcıların kendi yetki alanları dahilindeki geçerli düzenlemelere uymalarına yardımcı olurken, bu ciltlerde ayrıntıları verilen birçok sektör en iyi uygulamasından elde edilecek operasyonel, maliyet ve güvenlik avantajlarını elde etmelerine yardımcı olacaktır.

İmalatçılar, kullanıcılar, inşaatçılar, tasarımcılar ve basınçlı kapların tasarımı, imalatı, montajı, montajı, muayenesi, muayenesi ve testiyle ilgilenen diğer kişiler ve ayrıca tüm potansiyel yönetim birimleri için tasarlanmıştır.

Ek Bölümler

 • BPVC Bölüm III-Nükleer Tesis Bileşenlerinin İnşası için Kurallar-Bölüm 1-Alt Bölüm NCD-Sınıf 2 ve Sınıf 3 Bileşenleri
 • BPVC Bölüm III-Nükleer Tesis Bileşenlerinin İnşası için Kurallar-Bölüm 1-Alt Bölüm NE-Sınıfı MC Bileşenleri
 • BPVC Bölüm III-Nükleer Tesis Bileşenlerinin İnşası için Kurallar-Bölüm 1-Alt Bölüm NF-Destekleri
 • BPVC Bölüm III-Nükleer Tesis Bileşenlerinin İnşası için Kurallar-Bölüm 1-Alt Bölüm NG-Çekirdek Destek Yapıları
 • BPVC Bölüm III-Nükleer Tesis Bileşenlerinin İnşası için Kurallar-Alt Bölüm NCA-Bölüm 1 ve Bölüm 2 için Genel Gereklilikler
 • BPVC Bölüm III-Nükleer Tesis Bileşenlerinin İnşası için Kurallar-Bölüm 2-Beton Kaplar için Kod
 • BPVC Bölüm III-Nükleer Tesis Bileşenlerinin İnşası için Kurallar-Bölüm 3-Harcanmış Nükleer Yakıt ve Yüksek Seviye Radyoaktif Atık için Muhafaza Sistemleri ve Nakliye Ambalajları
 • BPVC Bölüm III-Nükleer Tesis Bileşenlerinin İnşası için Kurallar-Bölüm 5-Yüksek Sıcaklık Reaktörleri

Bu Alt Bölüm, Bölüm III, Bölüm 1 (Alt Bölüm NCA ila NG) ve Bölüm 2 için, tasarım ve tasarım analizi yöntemlerinin ve bilgilerinin bir listesi ve Veri Raporu Formları için hem zorunlu hem de zorunlu olmayan ekler içerir. Bu eklere, NG ve Bölüm 2 aracılığıyla NCA Alt Bölümünde atıfta bulunulmakta ve bunların ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu Bölümün dikkatli bir şekilde uygulanması, kullanıcıların kendi yetki alanları dahilindeki geçerli düzenlemelere uymalarına yardımcı olurken, bu ciltlerde ayrıntıları verilen birçok sektör en iyi uygulamasından elde edilecek operasyonel, maliyet ve güvenlik avantajlarını elde etmelerine yardımcı olacaktır.

İmalatçılar, kullanıcılar, inşaatçılar, tasarımcılar ve basınçlı kapların tasarımı, imalatı, montajı, montajı, muayenesi, muayenesi ve testiyle ilgilenen diğer kişiler ve ayrıca tüm potansiyel yönetim birimleri için tasarlanmıştır.

Bu Alt Bölüm, Sınıf 1 yapı gereksinimlerine uyması amaçlanan öğelerin malzeme, tasarım, imalat, inceleme, test ve aşırı basınç koruması için gereksinimleri içerir. NB Alt Bölüm kuralları, öğelerin yapısal bütünlüğünü sağlamaya yönelik gereklilikleri kapsar.

Bu Bölümün dikkatli bir şekilde uygulanması, kullanıcıların kendi yetki alanları dahilindeki geçerli düzenlemelere uymalarına yardımcı olurken, bu ciltlerde ayrıntıları verilen birçok sektör en iyi uygulamasından elde edilecek operasyonel, maliyet ve güvenlik avantajlarını elde etmelerine yardımcı olacaktır.

Bu Bölüm, diğer BPVC Bölümleri tarafından atıfta bulunulan ve zorunlu kılınan tahribatsız muayene için gereksinimleri ve yöntemleri içerir. Ayrıca üreticinin muayene sorumluluklarını, yetkili denetçilerin görevlerini ve personelin kalifikasyonu, muayene ve muayene gerekliliklerini de içerir. Muayene yöntemleri, malzemelerdeki, kaynaklardaki ve fabrikasyon parça ve bileşenlerdeki yüzey ve iç süreksizlikleri tespit etmeyi amaçlar. İlgili terimler sözlüğü dahildir.

Bu Bölümün dikkatli bir şekilde uygulanması, kullanıcıların kendi yetki alanları dahilindeki geçerli düzenlemelere uymalarına yardımcı olurken, bu ciltlerde ayrıntıları verilen birçok sektör en iyi uygulamasından elde edilecek operasyonel, maliyet ve güvenlik avantajlarını elde etmelerine yardımcı olacaktır.

İmalatçılar, kullanıcılar, inşaatçılar, tasarımcılar ve basınçlı kapların tasarımı, imalatı, montajı, montajı, muayenesi, muayenesi ve testiyle ilgilenen diğer kişiler ve ayrıca tüm potansiyel yönetim birimleri için tasarlanmıştır.Segment V: Tahribatsız İnceleme Segment

Bu Bölüm, Bölüm IV Isıtma Kazanlarının çalışma aralıkları ile sınırlı çelik ve dökme demir kazanlar için geçerli genel tanımları, terminolojiyi ve çalıştırma yönergelerini kapsar. İlgili kontroller ve otomatik yakıt yakma ekipmanı için yönergeler içerir. Resimler, mevcut ekipmanların tipik örneklerini gösterir. Ayrıca, genellikle kazanlar, kontroller ve yakıt yakan ekipmanlarla ilişkili bir terimler sözlüğü de yer almaktadır.

Bu Bölümün dikkatli bir şekilde uygulanması, kullanıcıların kendi yetki alanları dahilindeki geçerli düzenlemelere uymalarına yardımcı olurken, bu ciltlerde ayrıntıları verilen birçok sektör en iyi uygulamasından elde edilecek operasyonel, maliyet ve güvenlik faydalarını elde etmelerine yardımcı olacaktır.

Bu 2013 Sürümü’ndeki tüm değişiklikler uygun sayfaya dahil edilmiştir ve etkilenen her alan bir belirleyici ile tanımlanmıştır. Her Bölüm, değişiklikten etkilenen malzemenin yanı sıra değişikliğin yapısını listeleyen bir Değişiklik Özeti içerir. Artık bu 2013 Sürümü veya gelecekteki Sürümler için Addenda hizmeti olmayacak.

İmalatçılar, kullanıcılar, inşaatçılar, tasarımcılar ve basınçlı kapların tasarımı, imalatı, montajı, montajı, muayenesi, muayenesi ve testiyle ilgilenen diğer kişiler ve ayrıca tüm potansiyel yönetim birimleri için tasarlanmıştır.

Bu önerilen yönergelerin amacı, güç kazanlarının kullanımında güvenliği teşvik etmektir. Bu Bölümdeki “güç kazanı” terimi, sabit, portatif ve çekiş tipi kazanları kapsar, ancak lokomotif ve yüksek sıcaklık su kazanlarını, nükleer enerji santrali kazanlarını, kalorifer kazanlarını, basınçlı kapları veya deniz kazanlarını kapsamaz. Bu Bölüm, güç kazanlarının çalıştırılması, bakımı ve incelenmesinden doğrudan sorumlu olan kişilere yardımcı olmak için bu tür yönergeleri sağlar. Yoğun kullanımları nedeniyle endüstriyel tip kazanlara ağırlık verilmiştir. Güç kazanlarının güvenli ve güvenilir çalışmasını etkileyen yardımcı ekipman ve cihazların çalışması için de kılavuzlar sağlanmıştır.

Bu Bölümün dikkatli bir şekilde uygulanması, kullanıcıların kendi yetki alanları dahilindeki geçerli düzenlemelere uymalarına yardımcı olurken, bu ciltlerde ayrıntıları verilen birçok sektör en iyi uygulamasından elde edilecek operasyonel, maliyet ve güvenlik faydalarını elde etmelerine yardımcı olacaktır.

Bu 2013 Sürümü’ndeki tüm değişiklikler uygun sayfaya dahil edilmiştir ve etkilenen her alan bir belirleyici ile tanımlanmıştır. Her Bölüm, değişiklikten etkilenen malzemenin yanı sıra değişikliğin yapısını listeleyen bir Değişiklik Özeti içerir. Artık bu 2013 Sürümü veya gelecekteki Sürümler için Addenda hizmeti olmayacak.

İmalatçılar, kullanıcılar, inşaatçılar, tasarımcılar ve basınçlı kapların tasarımı, imalatı, montajı, montajı, muayenesi, muayenesi ve testiyle ilgilenen diğer kişiler ve ayrıca tüm potansiyel yönetim birimleri için tasarlanmıştır.

Bölüm VIII’in bu Bölümü, 15 psig’yi aşan iç veya dış basınçlarda çalışan basınçlı kapların tasarımı, imalatı, muayenesi, testi ve sertifikasyonu için geçerli olan gereklilikleri sağlar. Bu tür basınçlı kaplar ateşlenebilir veya ateşlenmeyebilir. Basınçlı kap yapımında kullanılan çeşitli malzeme sınıfları ve ayrıca kaynak, dövme ve sert lehim gibi imalat yöntemleri için özel gereklilikler geçerlidir. Ek tasarım kriterlerini, tahribatsız muayene ve muayene kabul standartlarını detaylandıran zorunlu ve zorunlu olmayan ekler içerir. U, UM ve UV ASME Ürün Sertifikasyon Markalarının kullanımına ilişkin kurallar da dahildir.

Bu Bölümün dikkatli bir şekilde uygulanması, kullanıcıların kendi yetki alanları dahilindeki geçerli düzenlemelere uymalarına yardımcı olurken, bu ciltlerde ayrıntıları verilen birçok sektör en iyi uygulamasından elde edilecek operasyonel, maliyet ve güvenlik faydalarını elde etmelerine yardımcı olacaktır.

İmalatçılar, kullanıcılar, inşaatçılar, tasarımcılar ve basınçlı kapların tasarımı, imalatı, montajı, montajı, muayenesi, muayenesi ve testiyle ilgilenen diğer kişiler ve ayrıca tüm potansiyel yönetim birimleri için tasarlanmıştır.

Bölüm VIII’in bu Bölümü, 15 psig’yi aşan iç veya dış basınçlarda çalışan basınçlı kapların tasarımı, imalatı, muayenesi, testi ve sertifikasyonu için geçerli olan gereklilikleri sağlar. Bu tür gemiler ateşlenebilir veya ateşlenmeyebilir. Bu basınç, harici bir kaynaktan veya doğrudan veya dolaylı bir kaynaktan veya bunların herhangi bir kombinasyonundan ısı uygulanmasıyla elde edilebilir. Bu kurallar, Bölüm 1 kurallarına göre basınçlı kaplar için minimum gereksinimlere bir alternatif sağlar. Bölüm 1, Bölüm 2 ile karşılaştırıldığında malzemeler, tasarım ve tahribatsız muayene gereksinimleri daha katıdır; ancak, daha yüksek tasarım gerilimi yoğunlaştırma değerlerine izin verilir. Bölüm 2 kuralları, yalnızca, tasarım özelliklerini hazırlayan veya hazırlanmasına neden olan kullanıcı tarafından geminin kullanım ömrü boyunca işletim ve bakım kontrolünün korunduğu belirli bir hizmet için sabit bir konuma kurulacak gemileri kapsar. Bu kurallar, tipik olarak dalış endüstrisindeki insan işgaline yönelik basınçlı kaplar için de geçerli olabilir. U2 ve UV ASME Ürün Sertifikasyon Markalarının kullanımına ilişkin kurallar da dahildir.

Bu Bölümün dikkatli bir şekilde uygulanması, kullanıcıların kendi yetki alanları dahilindeki geçerli düzenlemelere uymalarına yardımcı olurken, bu ciltlerde ayrıntıları verilen birçok sektör en iyi uygulamasından elde edilecek operasyonel, maliyet ve güvenlik faydalarını elde etmelerine yardımcı olacaktır.

İmalatçılar, kullanıcılar, inşaatçılar, tasarımcılar ve basınçlı kapların tasarımı, imalatı, montajı, montajı, muayenesi, muayenesi ve testiyle ilgilenen diğer kişiler ve ayrıca tüm potansiyel yönetim birimleri için tasarlanmıştır.

Bölüm VIII’in bu Bölümü, genel olarak 10.000 psi’nin üzerindeki iç veya dış basınçlarda çalışan basınçlı kapların tasarımı, imalatı, muayenesi, testi ve sertifikasyonu için geçerli gereksinimleri sağlar. Bu tür gemiler ateşlenebilir veya ateşlenmeyebilir. Bu basınç, bir dış kaynaktan, bir işlem reaksiyonundan, doğrudan veya dolaylı bir kaynaktan ısı uygulanmasıyla veya bunların herhangi bir kombinasyonundan elde edilebilir. Bölüm 3 kuralları, belirli bir hizmete yönelik olan ve sabit bir yere monte edilen veya basınçlandırmalar arasında çalışma sahasından çalışma sahasına taşınan gemileri kapsar. Geminin kullanım ömrü boyunca işletme ve bakım kontrolü, tasarım şartnamelerini hazırlayan veya hazırlanmasına neden olan kullanıcı tarafından muhafaza edilir. Bölüm 3, Bölüm VIII, Bölüm 1 veya 2 için maksimum basınç sınırları veya bu Bölüm için minimum basınç sınırları belirlemez. UV3 ASME Ürün Sertifikasyon Markalarının kullanımına ilişkin kurallar da dahildir.

Bu Bölümün dikkatli bir şekilde uygulanması, kullanıcıların kendi yetki alanları dahilindeki geçerli düzenlemelere uymalarına yardımcı olurken, bu ciltlerde ayrıntıları verilen birçok sektör en iyi uygulamasından elde edilecek operasyonel, maliyet ve güvenlik faydalarını elde etmelerine yardımcı olacaktır.

İmalatçılar, kullanıcılar, inşaatçılar, tasarımcılar ve basınçlı kapların tasarımı, imalatı, montajı, montajı, muayenesi, muayenesi ve testiyle ilgilenen diğer kişiler ve ayrıca tüm potansiyel yönetim birimleri için tasarlanmıştır.

Bu Bölüm, bileşen üretimi için diğer BPVC Bölümleri tarafından gerekli kılınan kaynak, sert lehim ve birleştirme prosedürlerinin kalifikasyonu ile ilgili kuralları içerir. Ayrıca, bileşenlerin imalatında diğer BPVC Bölümlerinin gerektirdiği şekilde kaynak, sert lehim veya plastik yapıştırma yapabilmeleri için kaynakçıların, lehim makinelerinin ve kaynak, sert lehim ve eritme makinesi operatörlerinin kalifikasyonu ve yeniden kalifikasyonu ile ilgili kuralları da kapsar. Kaynak, sert lehimleme ve birleştirme verileri, kullanılan birleştirme işlemine özgü temel ve önemli olmayan değişkenleri kapsar.

Bu Bölümün dikkatli bir şekilde uygulanması, kullanıcıların kendi yetki alanları dahilindeki geçerli düzenlemelere uymalarına yardımcı olurken, bu ciltlerde ayrıntıları verilen birçok sektör en iyi uygulamasından elde edilecek operasyonel, maliyet ve güvenlik faydalarını elde etmelerine yardımcı olacaktır.

İmalatçılar, kullanıcılar, inşaatçılar, tasarımcılar ve basınçlı kapların tasarımı, imalatı, montajı, montajı, muayenesi, muayenesi ve testiyle ilgilenen diğer kişiler ve ayrıca tüm potansiyel yönetim birimleri için tasarlanmıştır.

Bu Bölüm, bir üreticinin tasarım raporuna uygun bir FRP basınçlı kap yapımı için gereksinimleri sağlar. Gemi için gerekli olan üretim, işleme, imalat, muayene ve test yöntemlerini içerir. Bölüm X, gemi tasarımının üç Sınıfını içerir; Sınıf I ve Sınıf III – bir prototipin tahrip edici testi ve Sınıf II – zorunlu tasarım kuralları ve tahribatsız yöntemlerle kabul testi yoluyla yeterlilik. Bu gemilerin öldürücü sıvıları saklamasına, işlemesine veya işlemesine izin verilmez. Hazne imalatı şu işlemlerle sınırlıdır: torba kalıplama, santrifüjlü döküm ve filament sarma ve temaslı kalıplama. Cam ve reçine malzemeler için genel özellikler ve kompozit malzemeler için minimum fiziksel özellikler verilmiştir.

İmalatçılar, kullanıcılar, inşaatçılar, tasarımcılar ve basınçlı kapların tasarımı, imalatı, montajı, montajı, muayenesi, muayenesi ve testiyle ilgilenen diğer kişiler ve ayrıca tüm potansiyel yönetim birimleri için tasarlanmıştır.

Nükleer santralin faaliyet halindeyken bakımının yapılması ve santral kesintilerinin ardından santralin hizmete döndürülmesi için gereksinimleri sağlar. Kurallar, yeterli güvenliği kanıtlamak ve bozulma ve yaşlanma etkilerini yönetmek için zorunlu bir program gerektirir. Kurallar ayrıca Yetkili Nükleer Hizmet Müfettişinin zorunlu programın tamamlandığını doğrulaması ve tesisin güvenli ve hızlı bir şekilde hizmete dönmesine izin verme görevlerini de şart koşmaktadır. Bu Bölümün uygulanması, yapım yönetmeliğinin gereklilikleri karşılandığında başlar.

BÖLÜM 1
Bu Bölüm, inceleme, muayene ve test için kurallar sağlar; ÖYD yöntemleri, nitelikleri ve gereksinimleri; kusurlar, kusurlar ve ilgili koşullar için değerlendirme ve kabul standartları; hafif su soğutmalı nükleer santrallerde onarım / değiştirme işlemleri ve düzeltme işlemleri / önlemleri.

Bu Bölümün dikkatli bir şekilde uygulanması, kullanıcıların kendi yetki alanları dahilindeki geçerli düzenlemelere uymalarına yardımcı olurken, bu ciltlerde ayrıntıları verilen birçok sektör en iyi uygulamasından elde edilecek operasyonel, maliyet ve güvenlik faydalarını elde etmelerine yardımcı olacaktır.

Nükleer santralin faaliyet halindeyken bakımının yapılması ve santral kesintilerinin ardından santralin hizmete döndürülmesi için gereksinimleri sağlar. Kurallar, yeterli güvenliği kanıtlamak ve bozulma ve yaşlanma etkilerini yönetmek için zorunlu bir program gerektirir. Kurallar ayrıca Yetkili Nükleer Hizmet Müfettişinin zorunlu programın tamamlandığını doğrulaması ve tesisin güvenli ve hızlı bir şekilde hizmete dönmesine izin verme görevlerini de şart koşmaktadır. Bu Bölümün uygulanması, yapım yönetmeliğinin gereklilikleri karşılandığında başlar.

BÖLÜM 2
Bu Bölüm, gelişmiş nükleer reaktör tasarımları için Güvenilirlik ve Bütünlük Yönetimi (RIM) Programının oluşturulması için gereksinimleri sağlar. RIM Programı, her tür nükleer enerji santrali için tüm yaşam döngüsünü ele alır; her bir Yapı, Sistem ve Bileşenin (SSC) tesis risk ve güvenilirlik hedeflerini karşılamasını sağlayan izleme, inceleme, testler, çalıştırma ve bakım gereksinimlerinin bir kombinasyonunu gerektirir. RIM Programı için seçilenler.

Bu Bölüm, tehlikeli malların tam vakumdan 3.000 psig’ye kadar olan basınçlarda ve 120 galondan daha büyük hacimlerde karayolu, demiryolu, hava veya su yoluyla taşınması için basınçlı kapların yapımı ve sürekli hizmete yönelik gereklilikleri kapsar. “İnşaat”; malzemeler, tasarım, imalat, inceleme, muayene, test, sertifikasyon ve aşırı basınç korumasını içeren her şeyi kapsayan bir terimdir. “Devamlı hizmet”, hizmette olan bir nakliye tankının incelenmesi, denenmesi, onarımı, değiştirilmesi ve yeniden sertifikalandırılmasına atıfta bulunan her şeyi kapsayan bir terimdir. Bu Bölüm, belirli taşıma modlarında ve hizmet uygulamalarında kullanılan gemiler için gereksinimleri içeren modsal ekler içerir. T ASME Ürün Belgelendirme Markalarının kullanımına ilişkin kurallar dahildir.

Bu Bölümün dikkatli bir şekilde uygulanması, kullanıcıların kendi yetki alanları dahilindeki geçerli düzenlemelere uymalarına yardımcı olurken, bu ciltlerde ayrıntıları verilen birçok sektör en iyi uygulamasından elde edilecek operasyonel, maliyet ve güvenlik faydalarını elde etmelerine yardımcı olacaktır.

Bu Bölüm, tehlikeli malların tam vakumdan 3.000 psig’ye kadar olan basınçlarda ve 120 galondan daha büyük hacimlerde karayolu, demiryolu, hava veya su yoluyla taşınması için basınçlı kapların yapımı ve sürekli hizmete yönelik gereklilikleri kapsar. “İnşaat”; malzemeler, tasarım, imalat, inceleme, muayene, test, sertifikasyon ve aşırı basınç korumasını içeren her şeyi kapsayan bir terimdir. “Devamlı hizmet”, hizmette olan bir nakliye tankının incelenmesi, denenmesi, onarımı, değiştirilmesi ve yeniden sertifikalandırılmasına atıfta bulunan her şeyi kapsayan bir terimdir. Bu Bölüm, belirli taşıma modlarında ve hizmet uygulamalarında kullanılan gemiler için gereksinimleri içeren modsal ekler içerir. T ASME Ürün Belgelendirme Markalarının kullanımına ilişkin kurallar dahildir.

Bu Bölümün dikkatli bir şekilde uygulanması, kullanıcıların kendi yetki alanları dahilindeki geçerli düzenlemelere uymalarına yardımcı olurken, bu ciltlerde ayrıntıları verilen birçok sektör en iyi uygulamasından elde edilecek operasyonel, maliyet ve güvenlik faydalarını elde etmelerine yardımcı olacaktır.

ASME’nin Kazan ve Basınçlı Kaplar Kodu (BPVC), 1914’teki ilk yayımlanmasından bu yana, değişen dünyanın ihtiyaçlarını karşılamak için kamu güvenliğini ve teknolojik ilerlemeyi geliştirme taahhüdünü sürdürerek modern standartların geliştirilmesine öncülük etmiştir. BPVC’nin 100.000’den fazla kopyası dünya çapında 100 ülkede kullanılmaktadır.

ASME’nin Kazan ve Basınçlı Kaplar Kodu (BPVC), 1914’teki ilk yayımlanmasından bu yana, değişen dünyanın ihtiyaçlarını karşılamak için kamu güvenliğini ve teknolojik ilerlemeyi geliştirme taahhüdünü sürdürerek modern standartların geliştirilmesine öncülük etmiştir. BPVC’nin 100.000’den fazla kopyası dünya çapında 100 ülkede kullanılmaktadır.

ASME BPVC Standartları için Kaynaklar

Size Nasıl Hizmet Verebiliriz?

Online Standart, teknik doküman ve yayınlara, kılavuz ve standartlara erişim için en güvenilir ve hızlı çözüm ortağınızdır.

Bize ulaşırsanız ihtiyaç duyduğunuz tüm dokümantasyona da ulaşmış olursunuz.

500’den fazla kaynak üzerinden yapacağınız araştırma ile elde edebileceğiniz dokümantasyonu, değerli iş birliklerimiz sayesinde size dijital ortamda veya basılı olarak sunabiliriz.

APIASHRAEASMEASTMBSIIECIEEEISO , SAE ve yüzlerce standardizasyon kurumu ile ortaklığımız sayesinde doğru ve güvenilir bilgiye hızla erişmenizi sağlayarak hem zamanınızı hem de kaynağınızı koruyabiliriz.