ITU’nun Açılımı Nedir?

International Telecommunication Union (ITU)

ITU’nun Uzmanlığı Nedir?

The International Telecommunication Union (ITU), Birleşmiş Milletler bilgi ve iletişim teknolojileri ajansıdır – ICT’ler. Küresel radyo spektrumu ve uydu yörüngelerini tahsis eder ve ağların ve teknolojilerin sorunsuz bir şekilde birbirine bağlanmasını sağlayan teknik standartlar geliştirir. ITU, gelişmekte olan ülkelerde altyapı dağıtımının ayrılmaz bir parçasıdır.

ITU’nun Amacı Nedir?

1865 yılında Paris kentinde International Telegraph Union, ITU olarak kurulan birlik şimdiki adını — International Telecommunication Union — 1934 yılında almıştır. ITU 1947 yılında Birleşmiş Milletler’in uzman bir kuruluşu oldu. ITU’nun misyonu telekomünikasyon ve bilgi ağlarının büyümesine ve sürdürülebilir gelişmesine olanak sağlamak, ve dünyanın her yerindeki insanların yeni bilgi topluluğu ve küresel ekonomi içerisinde yer alabileceği ve bunlardan faydalanabileceği şekilde dünya çapında erişimi kolaylaştırmak.

ITU 150 yıldan fazla bir süredir dünya iletişimine yardım etmekle uğraşmaktadır. Onların çalışması altyapının yerleştirilmesine, bağlanabilirliğe erişmeye ve dünya çapında etkin telekomünikasyon hizmetleri sağlamaya yardımcı olmaktadır.

ITU endüstrinin insanları ve ekipmanları dünya genelinde sorunsuz bir şekilde birbirine bağlamasına olanak sağlayan küresel olarak kabul edilmiş teknik standartları tanımlayarak ve  hayata geçirerek bilgi ve iletişim teknolojilerinin en ileri safhasında yer almıştır. Ayrıca dünya genelinde hayati bilgilerin ve ekonomik verilerin iletilmesini sağlamak için tüm uluslararası kablosuz iletişimlerin girişimsiz kalmasını sağlayarak radyo frekansı spektrumunun dünya çapında kullanımını başarılı bir şekilde düzenlemiştir.

ITU ayrıca telekomünikasyonun küresel çapta gelişime öncülük etmiş ve geliştirme politikaları, düzenleyici çerçeveler ve stratejiler hakkında tavsiyelerde bulunarak ve teknoloji transferi, siber güvenlik, ağların yönetimi, finansı, kurulumu ve bakımı, afet zararlarını azaltma ve kapasite oluşturma alanlarında uzmanlaşmış teknik yardım sağlayarak gelişmekte olan ülkelerde telekomünikasyonun konuşlandırılmasını teşvik etmiştir.

ITU Standartları Hangi Alanlarda Kullanılır?

Bu standartlar size şunları sağlar:

  • Yeni pazarlara açılmak
  • Birlikte çalışabilirliği sağlayın
  • Uygunsuzluk riskini en aza indirin

Aklınızda Bulunsun!

Telekomünikasyon ürün performansını uluslararası beklentilerle uyumlu hale getirin

Size Nasıl Hizmet Verebiliriz?

Online Standart, teknik doküman ve yayınlara, kılavuz ve standartlara erişim için en güvenilir ve hızlı çözüm ortağınızdır.

Bize ulaşırsanız ihtiyaç duyduğunuz tüm dokümantasyona da ulaşmış olursunuz.

500’den fazla kaynak üzerinden yapacağınız araştırma ile elde edebileceğiniz dokümantasyonu, değerli iş birliklerimiz sayesinde size dijital ortamda veya basılı olarak sunabiliriz.

APIASHRAEASMEASTMBSIIECIEEEISO , SAE ve yüzlerce standardizasyon kurumu ile ortaklığımız sayesinde doğru ve güvenilir bilgiye hızla erişmenizi sağlayarak hem zamanınızı hem de kaynağınızı koruyabiliriz.