İSO Nedir?

İSO ne demek diye baktığımızda, International Organization for Standardization olarak bilinir. Türkçede ise Uluslararası Standart Organizasyonu olarak geçmektedir.

İSO 1947 yılında kurulmuştur ve dünya genelinde standartları belirlemek amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur. Bu organizasyonun merkezi Cenevre’dedir ve 165 üye ülkesi bulunmaktadır.

Misyonu, endüstride güvenilirlik ve kaliteyi arttırmaya yönelik uluslararası standartların oluşturulmasını teşvik etmektir. Bu sayede hem işletmeler hem de tüketiciler için daha güvenilir ürünler ve hizmetler sunulmasına olanak tanınır.

Uluslararası Standartlar Örgütü, her sektördeki işletmelere rehberlik eden standartları belirleyerek küresel ticareti kolaylaştırır. Ayrıca sağladığı standartlar, şirketlerin verimliliğini arttırarak rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur.

iso

ISO Uzmanlığı Nedir?

Uluslararası standartların geliştirilmesi ve belgelendirilmesindeki lider rolüne atıfta bulunur. Dünya çapında farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar arasında uyum sağlamak için geniş kapsamlı standartları belirleyen bir organizasyondur. Bu sayede işletmeler kalite yönetimi, çevre koruma, güvenlik ve verimlilik gibi alanlarda en iyi uygulamaları benimseyebilirler.

Aynı zamanda sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek ve küresel rekabetçiliği arttırmak için rehberlik sunmak üzerine odaklanır. Standartları oluşturan teknik komiteler, sektörel bilgi birikimini kullanarak en son trendleri takip eder ve endüstrideki en iyi uygulamaların yayılmasını destekler.

Bu nedenle uzmanlık alanları oldukça geniştir; kalite yönetim sistemi, çevre yönetimi , enerji yönetimi gibi pek çok alanda standardizasyon çalışmalarını yürütürler. İşletmelere sürdürülebilirlik sağlayan bu standartlar, hem müşterilerin beklentilerine cevap verme yeteneğini artırır hem de pazar rekabetinde avantaj sağlar.

ISO Standartları Size Ne Kazandırır?

İşletmeler için birçok fayda sağlar. Öncelikle, işletmeler daha verimli çalışabilir ve süreçlerini iyileştirebilirler. Bu da maliyetleri azaltarak karlılığı artırabilir. Aynı zamanda, ISO sertifikasına sahip olmak, müşterilere güven verir ve rekabet avantajı sağlar.

Kalite yönetimi konusunda şeffaflık sağlar. İşletmelerin ürün ve hizmet kalitesini artırmasına yardımcı olur ve müşteri memnuniyetini garanti altına alır. Bu da marka itibarını güçlendirerek uzun vadeli başarıya katkıda bulunur.

Uluslararası standart organizasyonu, iletişimi ve işbirliğini geliştirmenin yanı sıra uluslararası ticaret büyümesini kolaylaştıran 25.000’den fazla uluslararası standart geliştirir. Tüm sektörler için prosedürleri ve ürünleri belirler. Uluslararası norm, birçok ulusal standardizasyon programı bu koleksiyona atıfta bulunmaktadır.

 • Ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlar.
 • Üretimin daha verimli, daha güvenli ve daha hijyenik yapılmasına katkıda bulunur.
 • Ülkeler arası adil ticareti kolaylaştırır.

Aklınızda Bulunsun!

Küresel olarak iletişimi, işbirliğini ve birlikte çalışabilirliği iyileştirin

ISO Amacı Nedir?

Uluslararası standartları belirleyerek işletmeler arasında uyumluluğu sağlamak ve kaliteyi artırmaktır. Her sektörde faaliyet gösteren şirketlerin iş süreçlerini iyileştirmeye yardımcı olur. İşletmeler bu standartlara uymak suretiyle müşteri memnuniyetini artırabilir ve rekabet gücünü yükseltebilirler.

Küresel pazarda faaliyet gösteren firmaların yanı sıra kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri tarafından da benimsenmektedir. Ürün ve hizmetlerin kalitesi artarken çevreye de duyarlı bir yaklaşım sergilenmesi teşvik edilir.

Özellikle büyük ölçekli şirketlerin yanı sıra KOBİ’ler de Uluslararası Standart Organizasyonu standartlarını kullanarak iş süreçlerini optimize edebilir ve verimliliklerini artırabilir. Bu sayede hem maliyetleri azaltabilir hem de müşterilerine daha iyi hizmet sunabilirler.

ISO Ne Anlama Gelir?

Bu örgüt, çeşitli sektörlerde standartların belirlenmesi ve uygulanmasını teşvik eder. Genellikle iş dünyasında sıkça karşılaştığımız ISO belgelendirmesi, kalite yönetim sistemleri gibi konularda kullanılır.

Bu standartlar aynı zamanda tüketicilerin de korunmasına yardımcı olur. Ürün veya hizmet satın aldıklarında belirli bir kalite standardına sahip olduklarından emin olabilirler. Geniş kapsamları sayesinde dünya genelinde benimsenen bu standartlar, farklı ülkeler arası ticareti kolaylaştırarak küresel ekonomiye katkıda bulunur.

En Çok Kullanılan ISO Standartları Nelerdir?

Uluslararası kabul görmüş belirli kriterler ve yönergeler dahilinde oluşturulan kalite yönetim sistemleri olarak bilinir. Bu standartlar, bir kuruluşun ürün veya hizmetlerinin kalitesini arttırarak müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlar.

Standartlar, işletmelerin süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olurken aynı zamanda verimliliği de arttırır. Belirli standartlar, işletmelere kalite yönetimi konusunda rehberlik eder ve uluslararası pazarda rekabet avantajı sağlar.

İşletmeler standartlara uyum sağladıkça daha güvenilir ve tutarlı ürünler sunabilirler. Bu da müşteri sadakatini arttırarak şirket itibarını yükseltir. Ayrıca, bu standartlara uymak yasal gereklilikleri yerine getirmek için de önemlidir.

 • İSO 9000 kalite yönetim sistemleri için temel bir standart serisidir. Bu standartlar, işletmelerin ürün ve hizmetlerini müşterilerinin beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlamalarını ve sağlamalarını sağlamayı amaçlar.
 • İSO 9001 kalite yönetim sistemi, bu serinin en yaygın olarak kullanılan standartlarından biridir. İşletmelere kalite yönetimi konusunda genel bir çerçeve sunar ve sürekli iyileştirme ilkelerine dayalı bir yaklaşım benimser.
 • İSO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemleri için bir standarttır. Bu standart, işletmelerin hassas bilgileri korumalarını ve veri güvenliği risklerini düzenlemelerini sağlar.
 • İSO 14001 çevre yönetim sistemi için bir standarttır. Bu standart, işletmelerin ekolojik etkilerini azaltarak sürdürülebilirlik ve çevresel performanslarını geliştirmeyi amaçlar.
 • OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için bir standarttır. Bu standart, işletmelerin çalışanlarının sağlık ve güvenliğini koruyarak iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemelerini amaçlar.
 • İSO 50001 enerji yönetim sistemleri için bir standarttır. Bu standart, işletmelerin enerji verimliliğini artırarak kaynakların daha sürdürülebilir kullanılmasını hedefler.
 • ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemleri için bir standarttır. Bu standart, gıda üreticilerinin ürünlerinin güvenli ve sağlıklı olduğunu garanti etmelerini sağlar.
 • İSO 31000 ise risk yönetimi için bir standarttır. Bu standart, işletmelerin riskleri tanımlamalarına, değerlendirmelerine ve yönetmelerine yardımcı olur.
 • ISO 9660 bilgisayar sistemlerindeki dosya ve veri yapıları için bir standarttır. Bu standardın amacı, farklı bilgisayar sistemlerindeki dosya ve verilerin uyumlu olmasını sağlamaktır.
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi de çalışanların güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını minimize etmek amacıyla uygulanan bir standarttır

Diğer standartları arasında tıbbi cihazlar, müşteri memnuniyeti yönetimi, petrol, gaz ve petrokimya endüstrisi gibi sektörel veya konuya özel standartlar da bulunmaktadır.

Bu gibi farklı standartlar, işletmelerin belirli alanlarda kalite yönetimi ve süreç iyileştirme konularında rehberlik eder ve uluslararası pazarda ticari başarıya ulaşmalarına yardımcı olur. Bu nedenle, işletmeler genellikle bu standartlara uyum sağlamayı hedefler ve sertifikalandırma süreçlerine girer.

ISO ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Bir kuruluşun belirli bir ISO standardına uygunluğunu doğrulayan resmi bir belgedir. Bu belgelendirme, bir ürünün, hizmetin veya sürecin belirli standartlara uygun olduğunu kanıtlar.

Öncelikle belgelendirme için uygun bir kuruluş seçilmeli ve ilgili satandardın gerekliliklerini karşılamak için süreçler ve sistemler kurulmalıdır. Daha sonra belgelendirme kuruluşu tarafından denetim yapılır ve uygunluk değerlendirilir.

Genellikle 3 ila 5 yıl arasında geçerlidir. Ancak, belgelendirme kuruluşunun politikalarına ve denetim sonuçlarına bağlı olarak bu süre değişebilir.

Toplamda 23 binden fazla ISO standardı bulunmaktadır. Bu standartlar, bir organizasyonun süreçlerini geliştirmesine yardımcı olabilir ve uluslararası alanda tanınmayı sağlayabilir.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yürütülmektedir. TSE, uluslararası standart organizasyonu ülkemizde uygulanması ve geliştirilmesi konularında yetkilendirilmiş kuruluştur. Küresel standartlarını yerel düzeyde hayata geçirmek için çalışmalarını sürdüren TSE, uluslararası işbirliği ve uyum konularında da aktif bir rol oynamaktadır.

Uluslararası standartların belirlenmesi ve uyumlaştırılması yoluyla endüstriyel süreçlerin geliştirilmesini teşvik etmektir. Bu sayede küresel ticarette verimlilik artar, kalite standartları yükselir ve tüketiciler daha güvenli ürünlere erişebilir.

Kelime olarak “International Organization for Standardization” kısaltmasıdır. Türkçede ise (Uluslararası Standart Örgütü) kısaltmasıdır.

Size Nasıl Hizmet Verebiliriz?

Online Standart, teknik doküman ve yayınlara, kılavuz ve standartlara erişim için en güvenilir ve hızlı çözüm ortağınızdır.

Bize ulaşırsanız ihtiyaç duyduğunuz tüm dokümantasyona da ulaşmış olursunuz.

 • Basılı veya dijital bireysel dokümantasyon
 • Departmana veya projenize özel doküman koleksiyonu
 • Şirketinize özel dokümantasyon çözümleri

500’den fazla kaynak üzerinden yapacağınız araştırma ile elde edebileceğiniz dokümantasyonu, değerli iş birliklerimiz sayesinde size dijital ortamda veya basılı olarak sunabiliriz.

APIASHRAEASMEASTMBSIIECIEEESAE ve yüzlerce standardizasyon kurumu ile ortaklığımız sayesinde doğru ve güvenilir bilgiye hızla erişmenizi sağlayarak hem zamanınızı hem de kaynağınızı koruyabiliriz.