International Society of Automation (ISA) Açılımı Nedir?

International Society of Automation (eski adıyla Instrumentation, Systems, and Automation Society) 

ISA’nın Uzmanlığı Nedir?

Uluslararası Otomasyon Topluluğu (ISA), otomasyon uzmanları için süreçleri kolaylaştırmak ve endüstri güvenliğini, verimliliğini ve karlılığını geliştirmek için standartlar yazmaktadır. Bu standartlar sembolleri ve adlandırmayı, güvenliği ve iletişimi yönetir. En çok kullanılan formlardan biri, endüstride tanınan ISA-TR20.00.01 enstrümantasyon spesifikasyon formlarını içeren ISA “TR20.00.01 Forms” koleksiyonudur.

International Society of Automation (ISA) Nedir?

Endüstriyel otomasyon konusunda ve enstrümantasyon gibi ilgili bir işte çalışan, öğrenim gören ya da ilgilenen mühendisler, iş adamları, eğitimciler ve öğrenciler için kar amacı gütmeyen bir teknik topluluktur. 1945 yılında kurulmuş olan topluluk ilk başta Instrument Society of America olarak bilinmekteydi.

Topluluk daha yaygın olarak kısaltılmış adı olan ISA olarak bilinir, ve şimdi topluluğun kapsamı bir çok teknik ve mühendislik disiplinlerini içermektedir. ISA otomasyon standartlarını belirlemek ve endüstri çalışanlarını eğitmek için dünyadaki önde gelen meslek kuruluşlarından biridir.

Enstrümantasyon ve otomasyon hemen hemen tüm endüstrileşmiş üretimde yer alan temel teknolojilerden bazılarıdır. Modern endüstriyel üretim çok sayıda sistemin karmaşık bir etkileşimidir. Enstrümantasyon birçok farklı ölçüm ve kontrol cihazını kullanarak bu karmaşık sistemler için regülasyon sağlar. Otomasyon bu karmaşık üretim sistemlerinin çalıştırılmasında daha fazla esnekliğe izin veren programlanabilen cihazları sağlar.

ISA mühendislere, teknisyenlere, araştırma bilim insanlarına ve ayrıca birçoklarına hızla değişen endüstriye ayak uydurmaları için yardımcı olarak hizmet verdiği mesleklerde liderlik ve eğitim sağlar. ISA yayınları dünya genelinde otomasyon çalışanları tarafından kullanılır. Bu kişiler çok çeşitli endüstrilerde – hava kalitesinin izlenmesinden uçakların üretilmesine her şeyi yapan proseslerin inşa edilmesi, çalıştırılması ve bakımı – çalışırlar.

ISA Standartları Hangi Alanlarda Kullanılır?

ISA standartları şunları yapabilmenizi sağlar:

  • Güvenliği artırın
  • Bileşen entegrasyonunu basitleştirin
  • Tutarlı enstrümantasyon sağlayın

Size Nasıl Hizmet Verebiliriz?

Online Standart, teknik doküman ve yayınlara, kılavuz ve standartlara erişim için en güvenilir ve hızlı çözüm ortağınızdır.

Bize ulaşırsanız ihtiyaç duyduğunuz tüm dokümantasyona da ulaşmış olursunuz.

500’den fazla kaynak üzerinden yapacağınız araştırma ile elde edebileceğiniz dokümantasyonu, değerli iş birliklerimiz sayesinde size dijital ortamda veya basılı olarak sunabiliriz.

APIASHRAEASMEASTMBSIIECIEEEISO , SAE ve yüzlerce standardizasyon kurumu ile ortaklığımız sayesinde doğru ve güvenilir bilgiye hızla erişmenizi sağlayarak hem zamanınızı hem de kaynağınızı koruyabiliriz.