USDOD’nin Açılımı Nedir?

US Department of Defense (DoD)

USDOD’nin Uzmanlığı Nedir?

The U.S. Department of Defense (DOD), askeri operasyonel hazırlığı iyileştirmek ve sahip olma maliyetlerini ve satın alma döngüsü süresini azaltmak amacıyla malzemeler, tesisler ve mühendislik uygulamaları için standartlar oluşturur ve benimser. DOD standartları, Savunma Bakanlığı performans gereksinimlerini karşılayan Hükümet dışı standartları ve ticari teknolojileri, ürünleri ve uygulamaları kullanır. Savunma Standardizasyon Programı bu süreci yönetir ve tek tip bir dizi şartname, standart ve ilgili belgeler sağlar.

USDOD Standartları Size Ne Kazandırır?

DoD standartları şunları yapabilmenizi sağlar:

  • Zorlu kalite taleplerini karşılayın
  • Dayanıklı ürünler sağlayın
  • Devlet alımları yoluyla geliri artırın

Aklınızda Bulunsun!

Güvenliği sağlayın ve devlet tedariki için fırsatları artırın

Size Nasıl Hizmet Verebiliriz?

Online Standart, teknik doküman ve yayınlara, kılavuz ve standartlara erişim için en güvenilir ve hızlı çözüm ortağınızdır.

Bize ulaşırsanız ihtiyaç duyduğunuz tüm dokümantasyona da ulaşmış olursunuz.

500’den fazla kaynak üzerinden yapacağınız araştırma ile elde edebileceğiniz dokümantasyonu, değerli iş birliklerimiz sayesinde size dijital ortamda veya basılı olarak sunabiliriz.

APIASHRAEASMEASTMBSIIECIEEEISO , SAE ve yüzlerce standardizasyon kurumu ile ortaklığımız sayesinde doğru ve güvenilir bilgiye hızla erişmenizi sağlayarak hem zamanınızı hem de kaynağınızı koruyabiliriz.